Restauracja Wentzl kontynuuje tradycję sięgającą 1792 roku, kiedy to Jan Wentzl przeniósł swój zakład gastronomiczny do Kamienicy pod Obrazem w Rynku Głównym, którą otrzymał wianem swojej żony Marji Hallerówny. Przez 220 lat w salach na parterze budynku w Rynku Głównym 19 przyjmowano gości, zarówno z Krakowa jak i licznie odwiedzających to miasto przybyszów. Pod koniec XIX wieku było to miejsce spotkań artystów malarzy. To tutaj właśnie zrodziła się myśl powołania Muzeum Narodowego podczas spotkania grupy przyjaciół, z Henrykiem Siemiradzkim na czele, który to postanowił podarować pierwszy eksponat, monumentalny obraz „Pochodnie Nerona” swojego autorstwa.

W okresie międzywojennym miejsce to cieszyło się szczególną sympatią ówczesnego establishmentu, tak z Krakowa jak i z Warszawy. Świadczą o tym wpisy w księdze gości
z lat 30. XX wieku, którą można zobaczyć w restauracji. Są tam rysunki, dykteryjki
i przypisy, między innymi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Vlastimira Hoffmana
czy marszałka Rydza-Śmigłego.

Współczesny charakter restauracji w ciągu ostatnich kilkunastu lat tworzyli znawcy polskiej i francuskiej sztuki gastronomicznej. Wymieniając chronologicznie byli to Znakomity Stevo Karapandza, Melancholijny Michel Cano, Wyjątkowy Olivier Boudon, Grzegorz Zdeb Wielki oraz Bretoński Anthony Lelievre.